دفتر مرکزی

  •  شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی شرکت نفت
  •  شماره تماس: ۰۷۱۳۸۲۰۲۰۰۰
  • info@attcompany.ir

درباره ما

» هلدینگ ابوقداره « در سال ۱۳۳۰ خورشیـدی تاسیس و اینک به یک مجتمع صنعتی فوق مدرن تبدیل و در خدمت پروژه های صنعتی، تجاری، مسکونی و اداری در سراسر کشور عزیزمـان می باشد.این مجمــوعه در طول این سال ها توانسته فعالیت های خود را گستـرش و هم اینک در قالب سه شرکت در سطوح مختلف مشغول به ارائـه خدمات می باشد.